ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВО – КОЗАЦЬКОГО ДЕПАРТАМЕНТУ
 
 
Для підтримки державних програм соціально-економічного розвитку, зокрема інвестиційних та інноваційних, розробки відповідних міжнародних програм та участі в їх реалізації, Військово-козацький департамент Української академії наук (надалі ВКД УАН) працює по секторам, відповідно до напрямків діяльності:
 
1. Сектор історичних досліджень та педагогічних програм козацького виховання.
2. Сектор сприяння козацькому господарюванню (сільсько- господарських досліджень,  наукової підтримки розвитку малого та середнього козацького бізнесу).
3. Сектор інтелектуальної власності, технічних та економічних досліджень козацьких ініціатив.
4. Сектор сприяння розвитку козацьких та військових (ветеран- ських) організацій.
5. Сектор молодіжних та дитячих програм розвитку козацтва.
6. Сектор міжнародних зв’язків.
7. Сектор медичних та екологічних досліджень.
8. Сектор сприяння відродженню козацької культури.
9. Сектор юридичного забезпечення козацької діяльності.
10. Видавничий та рекламний сектор.
11. Закордонний сектор
 
Всі сектори працюють в тісній взаємодії та виконують такі головні завдання:
 
– Дослідження перспектив, та сприяння відродженню та розвитку на науковій та правовій основі традицій українського козацтва, козацького господарювання, малого та середнього бізнесу, відновленню фермерських індивідуальних і колективних козацьких сільських господарств (програма «Козацька слобода» та ін.) в сучасних ринкових умовах.
 
 – Розробка наукових програм з навчання та козацького виховання нового покоління, військово-козацької підготовки дітей та молоді: хлопців та дівчат в дусі лицарства, патріотизму та відданості своєму народу. Проведення досліджень історико-культурної спадщини українського козацтва.
 
– Забезпечення видання, відповідно до діяльності Департаменту, друкованої продукції, відеоматеріалів та ін.
 
– Проведення та участь в наукових дослідженнях, спрямованих на створення нових технологій, інноваційний розвиток, сприяння винахідницькій діяльності в промислових та аграрних галузях відродження козацького господарювання, створення відповідних банків даних, впровадження найбільш прогресивних, екологічно чистих розробок та технологій. Проведення науково-економічних досліджень та надання висновків для інвестування козацьких бізнес-програм, ініційованих громадянами, виконання робіт із захисту об’єктів інтелектуальної власності.
 
– Розробка наукових методик психологічної реабілітації військовослужбовців, що були задіяні в міжнародних миротворчих заходах, в «гарячих точках», інших стресових ситуаціях,  програм по створенню робочих місць для військовослужбовців та працівників «силових структур» що вийшли у відставку, або були скорочені у зв’язку із скороченням чисельності армії, з ефективним використанням їх досвіду та інтеграції в цивільне суспільство. Надання їм і їх родинам можливості поселення в сільській місцевості та участі в програмі «Козацька слобода» (для багатьох це не тільки робота, а й вирішення проблеми житла).
 
– Розвиток зв’язків та співпраці з вітчизняними козацькими та військовими (ветеранськими) організаціями, наукова підтримка їх діяльності.
 
– Розвиток міжнародних зв’язків та наукової співпраці з закордонними козацькими організаціями (в тому числі колишніми емігрантськими), їх залучення до реалізації спільних програм.
 
З метою реалізації цих завдань до роботи ВКД УАН залучені провідні фахівці та науковці в галузі: історії, економіки, педагогіки, права, медицини, психології, сільського господарства, військової справи, козацьких організацій, козацького самоврядування та культури, а також ветерани військової служби та силових структур.

 
lang lang lang