ВІДРОДЖЕННЯ КОЗАЦЬКИХ РОДІВ
 
 
Влада в СРСР проводила репресії по відношенню до козацтва. Після закінчення громадянської війни (Я.Свердлов у своєму листі В.Ульянову (Леніну) настійно рекомендував: «Козацтво необхідно знищити з коренем, як єдину спільність людей, здатну до самоорганізації»). І це виконувалося – через ріки крові, насильства, масові вбивства.

Багато козаків, щоб зберегти своє життя і козачу честь, змушені були емігрувати в різні країни світу.

Друга хвиля еміграції козаків настала після завершення Другої світової війни. Багато козаків воювали на різних сторонах за козачу волю. Радянський режим не давав можливості розвиватися козацтву.

Сьогодні нащадки славних козацьких родів живуть, за даними Військово-Козачого Департаменту Української Академії Наук, у 129 країнах світу.

Козаки не повинні забувати своє походження і славну історію своїх козацьких родів, тому Військово-Козачий Департамент Української Академії Наук одним зі своїх головних завдань вважає відродження козацьких родів, бо без минулого не може бути майбутнього, народ без історії – як дитина без батьків, як дерево без коріння; його можна брати і вести куди завгодно, щоб розчинити і знеособити. Тому ми не можемо зраджувати наших великих предків, вільних лицарів-козаків.

Для відродження козацьких родів наші вчені використовують матеріали архівів України, регіональних архівів, історичних документів, приватних архівів, історичних праць вчених дореволюційного (до 1917 р.) періоду, власні матеріали департаменту і багато інших джерел.

Після проведення історичних досліджень і отримання результатів видається Диплом Військово-Козачого Департаменту Української Академії Наук затвердженого зразка на ім'я козака (козачки) – замовника, про те, що він походить з історичного козачого роду.


ПОДИВИТИСЯ ДИПЛОМ

Замовником може бути громадянин будь-якої країни, який заповнить і надішле в ВКД УАН свою заяву і анкету (відповідно до зразка). Подальші переговори будуть проводитися з відповідальним працівником департаменту (в телефонному, електронному режимах, або при особистому спілкуванні).

Дослідження родоводу припускає пошук генеологічної інформації (ім'я, дата і місце народження) ваших прямих предків за обраними вами вихідними фамільними гілками. Прямі предки – це ті люди, без яких ви не могли з'явитися на світ. Крім цього, в ході дослідження ми знаходимо їхніх братів і сестер. Характер документів дозволяє дізнатися стан ваших предків. Наявність універсалів, фотографій, інших документів, які вважаєте важливими для встановлення вашого козачого походження та участі ваших предків в історично значимій події (необхідно надати нам копії в електронному вигляді) Відсутність додаткових даних не є перешкодою у проведенні досліджень, але необхідно в електронному, телефонному режимах, або при особистому спілкуванні з нашими фахівцями  надавати максимально достовірну інформацію.

Гарантія автентичності нашої роботи: кожен пункт у вашому генеологічному древі заснований на архівних документах, або інших, що заслуговують на довіру, матеріалах і високому рівні кваліфікації наших фахівців.
Для початку роботи нам бажана інформація про місце (найменша територіальна одиниця) і час народження ваших бабусь і дідусів, що народилися до 1917 року. Типове збереження архівних документів дозволяє нам довести глибину генеологічного дослідження до XVI-XVII століття, як по дворянських, так і по козачих пологах. У середньому таке дослідження  триває до року.

Вартість генеологічного дослідження залежить від глибини дослідження, термінів його проведення, його повноти, архівних та інших витрат, способу оформлення результатів.
 
 
 
ЗРОБИТИ ЗАЯВКУ НА ВІДРОДЖЕННЯ козачого роду
                                

ВИПИСКА З ПОЛОЖЕННЯ
про «Відродження козацьких родів»
                                                                               Затверджено:
Головою ВКД УАН
15.04.2010 р.
 
 
1. Громадянин будь-якої держави з 18-річного віку (а з 14-річного – через своїх законних повнолітніх представників) має право звернутися до ВКД УАН і МСКС із заявою і проханням провести дослідження причетності його роду до історичного козацтва.

2. Для цього необхідно заповнити анкету встановленого зразка, в якій надати максимум інформації (продублювавши в електронному вигляді) і відправити її на нашу адресу.

3. Виходячи зі складності досліджень, терміни їх повного проведення встановити важко, проте наші фахівці постараються укластися в максимально стислі терміни (в межах 1-2-х місяців).

4. Замовнику необхідно спілкуватися з нашими фахівцями в особистому, електронному або телефонному режимах і надавати відповіді на додаткові питання, якщо вони виникнуть.

5. Всі додаткові умови обговорюються з нашими фахівцями.

6. При позитивному результаті досліджень, замовнику вручається Диплом його приналежності до історичного козачого роду. Диплом вручається особисто в руки в одному з місць славних історичних козацьких подій (місце та строки встановлюються за угодою із замовником), навіть іноземним громадянам необхідно для цього відвідати Україну. Тільки у виняткових випадках (неможливість відвідати Україну за станом здоров'я або дуже похилий вік та ін.) голова ВКД УАН може дозволити вручити документи в іншій країні або переслати їх замовникові.

7. Замовника (або групу), зустрічають у місті прибуття (в аеропортах, на вокзалах і т.д.) відповідальні особи департаменту. Подальша програма виконується відповідно до попередніх домовленостей, згідно з побажаннями замовника (в залежності від тривалості їх перебування в Україні, бажання відвідати конкретні місця козачих історичних подій або могили своїх предків – козаків). Крім цього, ми надаємо можливість відвідати острів Хортицю (реконструйовану Запорізьку Січ, історично-культурний козачий комплекс «Хутір поблизу Диканьки», поле і меморіал Полтавської битви на Полтавщині, козачі пам'ятники, інші місця важливих подій козацької доби. Урочисте вручення диплома, що засвідчує приналежність особи до історичного козачомго роду, відбувається в історично значущому для козацької історії місці. Наші відповідні фахівці можуть створити відеоролик про перебування групи або конкретної особи в Україні з відображенням цієї видатної події.
 
 
 
 
lang lang lang