Про Військово-Козацький Департамент Української Академії Наук
 
 
1. Військово-козацький департамент Української Академії Наук створено 8.04.2010 року. До його складу увійшли провідні вчені з різних галузей науки, фахівці у справах козацтва та військової служби, авторитетні закордонні діячі.

2. Очолив департамент академік Української Академії Наук, Верховний отаман Міжнародного Союзу Козацьких Сил, генерал-полковник Павло Кицько.

3.     Головні напрямки діяльності департаменту такі:

– створення економічного та правового підґрунтя для козацького господарювання, малого та середнього бізнесу, відновлення фермерських козацьких господарств в сучасних ринкових умовах. Відповідні програми створюються вченими під керівництвом ректора Державної Аграрної Академії, доктора сільськогосподарських наук, професора Віктора Писаренка та заступника глави Військово-козацького департаменту Української Академії Наук з питань козацтва – генерал-полковника Миколи Коваля.

4. Розробки наукових програм козацького виховання, військово-козацької підготовки дітей та молоді в дусі лицарства та патріотизму, дослідження історично-культурної спадщини  козацтва здійснюються групою науковців на чолі з академіком Академії педагогічних наук України, ректором державного педагогічного університету, доктором історичних та доктором педагогічних наук, професором Володимиром Пащенком.

5. Інноваційний розвиток, сприяння винахідницькій діяльності, впровадження екологічно чистих розробок та технологій в козацьке господарювання, науково-економічні дослідження та надання висновків для інвестування козацьких бізнес-проектів в Україні, сприяння залученню інвесторів проводяться фахівцями на чолі з першим заступником глави Військово-козацького департаменту, главою департаменту інтелектуальної власності Української Академії Наук, академіком  Анатолієм Синициним.

6. Розробки наукових методик психологічної реабілітації військовослужбовців, що були задіяні в міжнародних миротворчих заходах, в «гарячих точках», інших стресових ситуаціях,  програм по створенню робочих місць для військовослужбовців та працівників інших «силових структур», що вийшли у відставку, з ефективним використанням їх досвіду та інтеграції в цивільне суспільство здійснюються під керівництвом заступника глави департаменту з військових питань – адмірала Військово-морських сил України, колишнього заступника міністра освіти України, доктора географічних наук, професора Олександра Щипцова.

7. Медичним аспектом роботи опікується група науковців під головуванням академіка Української Академії Наук та міжнародної академії отоларингології, головного ринолога України, доктора медичних наук, професора Сергія Безшапочного.

Активна робота провідних вчених департаменту: юристів, дипломатів, економістів сприяє відродженню всіх аспектів козацького життя, його розвитку в сучасному суспільстві, налагодженню міжнародних зв’язків та наукової співпраці з козацькими та іншими зацікавленими організаціями різних країн світу.

Науковці-історики приділяють велику увагу відродженню козацьких родів, що були перервані репресивною діяльністю радянської влади щодо козаків. Для цього використовуються матеріали Держархіву України та багато інших джерел. Громадянин будь-якої країни може відновити свій козацький родовід та отримати відповідний документ ВКД Української Академії Наук.
 
lang lang lang