МІЖНАРОДНИЙ

     СОЮЗ КОЗАЦЬКИХ СИЛ 

 

Стройовий статут

Збройних Сил

України

 

(із змінами та доповненнями

згідно з Законом України від 03.02.2004 р.
 № 1420 - IV)

 

 

Прийнятий для використання козацькими

структурами МСКС, для навчання головним стройовим прийомам, вітанням та іншим навикам, необхідним  козакам, що носять однострої

Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та зі зброєю; строї підрозділів та військових час­тин у пішому порядку і на машинах; порядок виконан­ня військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, по­рядок його внесення і винесення; обов'язки військово­службовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Статут обов'язковий для всіх військових частин, управлінь, штабів, організацій, установ і військових навчальних закладів.

Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських Сил керуються цим Статутом, якщо інше не визначено корабельним Статутом Військово-Морсь­ких Сил України.

Дія Стройового статуту Збройних Сил України по­ширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, внутрішні війська Міністер­ства внутрішніх справ України, війська Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захис­ту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та на інші військові формування, створені відповідно до закону.

 

 

Завантажити "Стройовий Статут"

 
       
lang lang lang