Програма КНП
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішенням Установчого З’їзду Політичної

партії «Козацька Народна Партія»

Протокол № 1 від «11» липня 2009 року
Рішенням ІІ етапу Установчого З’їзду 
Політичної партії «Козацька Народна Партія»
Протокол № 2 від 20 лютого 2010 року
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПРОГРАМА
                                    ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
                           «КОЗАЦЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ»

                             «Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
                             І покажем, що ми, браття, козацького роду»
                             (слова із Державного Гімну України)

                                                                                                                                                             Вступ                                                                                                                                                   Ця Програма розроблена згідно статті 7 Закону України «Про політичні партії в Україні» та є викладом цілей та завдань політичної партії «Козацька Народна Партія», а також шляхів їх досягнення. 

                             Актуальність Програми:
На протязі всієї історії козацтво відігравало величезну роль в державотворенні України. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького завершилася створенням самостійної козацької держави – України. В друге, у 1918 році на короткий час Гетьману Павлу Скоропадському вдалося створити незалежну державу. Козацька Україна швидко міцніла, будувалися храми, навчальні заклади, відроджувалася наука і культура. І тільки несприятливі зовнішньополітичні умови не дали змоги Україні затвердитись як самостійній державі.
  Багатовікова історія козацтва переконливо довела його силу та здатність бути провідником та захисником українського народу, якій розквітав тільки в козацькій Україні.
 Сьогодні бездарні керівники, політики та крадії – олігархи повернули нашу квітучу та співучу Україну до феодально – кріпосницького ладу. Після розвалу СРСР Україна мала 40% промисловості Радянського Союзу, 24% світового чорнозему, виготовляла найсучаснішу техніку, в тому числі військову та космічну, через її територію проходили майже всі магістралі, що з’єднували Схід та Захід. Ми мали 
достатнє підґрунтя щоб стати однією з найбільш розвинутих та багатіших країн світу. Однак вся ця міць, все те що побудували наші батьки та діди досталося через хабарницькі схеми шахраям, які одразу ж стали олігархами, а народ безправними батраками на своїй землі.
 Закордонними та «своїми» олігархами готується купівля всієї української землі, для цього її роблять нерентабельною, для цього ціна дизпалива дорівнює бензину. Щоб люди продали свою землю за нічим не забезпечену доларову 
макулатуру, а нові поміщики – землевласники ввезуть для роботи на вже «своїх» землях дешеву робочу силу (наприклад мільйони китайських працівників). Для більшості наших людей не буде ні роботи ні інших засобів для існування. Будуть створені всі умови для швидкого вимирання українців (тільки за роки незалежності населення України вже скоротилося майже на 6, а за деякими даними - більш ніж на 7 мільйонів людей).
 Тільки козаки – лицарі України, що завжди захищали її в найтяжчі часи, вільні землевласники, захисники простих людей – є єдиною силою що здатна протидіяти цьому злочинному кублу, де органи влади та силові структури є обслуговуючим персоналом олігархів, де корупційні піраміди побудовані з регіонів до самого верху, де для багатіїв – вседозволеність, а для народу – жорстка диктатура, де у влади повністю відсутня мораль.
 Часи змінилися, і сьогодні вже не гостра козацька шабля допоможе відстояти інтереси наших громадян, а тільки «Козацька Народна Партія» - спроможна під козацьким прапором об’єднати народ, захистити родини українців та рідну землю, бо поки вона наша ми можемо ще навести в ній лад. Будемо гідні слави наших пращурів – козаків, чиєю кров’ю рясно полита наша земля , оставимо нашим дітям та онукам квітучу заможну державу Україну, а не звалище для відходів ( в тому числі радіоактивних) життєдіяльності Заходу та їх застарілих технологій, де всі привабливі землі належатимуть олігархам, а українській народ жебракуватиме на колишній своїй землі.
Мета та завдання «Козацької Народної Партії»

  Головною метою діяльності політичної партії «Козацька Народна Партія» (далі – КНП) є:
 - забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;
- участь КНП у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми КНП; 
- створення в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки;
- зміцнення політичної та економічної незалежності України, її інтеграції у світове співтовариство.
  Для досягнення поставленої мети політична партія «Козацька Народна Партія» у встановленому чинним законодавством порядку ставить перед собою такі основні завдання:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
- домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених Конституцією України;
- бере участь у виробленні державної політики, у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, в організації проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
- утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції і блоки або вступає до них;
- вносить пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування та одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- розробляє законопроекти, сприяє їх прийняттю та реалізації;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;
- організує та проводить різні політичні акції: збори, мітинги, демонстрації, інші масові заходи, спрямовані на поширення ідей КНП;
- на безоплатній основі поширює інформацію про свою діяльність, вироби з власною символікою, проводить виставки, фестивалі, семінари, лекції та інші заходи;
- набуває майнових і немайнових прав, створює підприємства, установи та організації, засновує власні засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства;
- проводить громадсько-політичні заходи, що направлені на виконання статутних завдань КНП;
- співпрацює з політичними партіями та громадськими організаціями, здійснює міжнародні зв'язки в усіх формах, що не заборонені чинним законодавством;
- бере участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження і розвитку української нації та українського козацтва, усіх національних і культурних меншин, що проживають на території України. 

Основні принципи діяльності партії

Основними принципами, на яких будується діяльність КНП:
- суворе дотримання положень Конституції, законодавства України та норм християнської моралі, поширення і утвердження її основ в суспільстві;  
 - патріотизм, формування кодексу козацької честі;  
 - активна громадська позиція в утвердженні в суспільстві вимог дотримання правопорядку, нетерпимість до злочинів;  
- забезпечення, відповідно до законодавства України, при активній участі КНП у формуванні державної політики захисту свобод, прав та інтересів народу і української держави;  
- сприяння громадським організаціям, органам влади та місцевого самоврядування у підвищенні військової, економічної, господарської могутності держави; 
- висока особиста та партійна відповідальність і виконавська дисципліна; 
- активна виховна робота, зокрема, серед молоді, утвердження фізичного, духовного і морального добробуту народу України в особі кожного громадянина, кожної сім’ї; - сприяння зміні менталітету суспільства, служіння народові України, поваги до Закону, самоповаги і відповідальності за надані державою права; 
- сприяння розвитку фермерських господарств та підприємств, відродження козацьких хуторів та розвиток зеленого туризму;
- контроль за дотриманням органами державної влади і місцевого самоврядування законних інтересів народу України ; 
- активна участь КНП у розробці і реалізації державної політики у відношенні козацтва, прийняття Закону України про козацтво;
- сприяння державі за допомогою КНП у збереженні історичної спадщини та єдиного культурного простору козацтва, розвиток міжнародних козацьких зв'язків.
 Стосунки з козацькими організаціями за кордоном, як українськими, так російськими та іншими, мають визначитися відповідно до державної політики України, як складова зовнішньої політики держави. Вони являють собою сукупність правових, дипломатичних, соціальних, економічних, інформаційних, освітніх, організаційних та інших заходів, які будуть здійснюватися органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до Конституції України, законодавства України, включаючи її міжнародні договори. Об’єднання зусиль всього світового українства у відродженні України як могутньої сучасної Держави. Виконання цієї Програми сприятиме:  
- налагодженню ефективного механізму взаємодії українського суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами і громадськими організаціями на основі традицій козацтва; 
- підвищенню авторитету партійних організацій КНП
 Політична партія «Козацька Народна Партія» вважає своєю місією і головним завданням активізацію козацького руху, з метою зробити його всенародним в Україні, виховання громадян і суспільства у козацькому дусі, самоорганізацію місцевих громад при активній участі членів КНП у місцевому самоврядування, а також у органах влади всіх рівнів.
Козаки як люди, що живуть за принципами, а не за інтересами, можуть на основі духовного розвитку на власних засадах сприяти створенню ефективної держави, яка успішно витримає економічні, соціальні та міжнародні виклики сучасного світу.
Політична партія «Козацька Народна Партія» (КНП) повинна претендувати на визнання не стільки завдяки відомим героїчним заслугам наших великих козацьких предків, скільки завдяки високій суспільній оцінці повсякденної діяльності партії на благо суспільства, народу і української держави.


Шляхи досягнення мети та завдань «Козацької Народної Партії»

Шляхами для досягнення мети та завдань «Козацької Народної Партії» є:
- Соціальна політика;
- Боротьба з корупцією та злочинністю;
- Відродження сільськогосподарського та промислового потенціалу, підтримка малого та середнього бізнесу;
- Регіональна політика;
- Зовнішня політика
- Збройні сили України та її обороноздатність;
- Освіта, наука, культура;
- Охорона здоров’я та екологічна безпека;
- Захист прав та свобод громадян України;
- Молодіжна політика;
- Боротьба з наркоманією, алкоголізмом, СНІДом, контроль за міграцією.

Соціальна політика

Соціальна політика партії спрямована на забезпечення гідних умов життя для всіх без винятку громадян. Адресна, спрямована допомога мало захищеним верствам населення (в Україні близько 10% населення – інваліди, близько 23% - ветерани війни, праці, військової служби), повинна забезпечити їм не жебракування, а гідний рівень життя. Пенсіонерам – достойні пенсії.
Протиріччя між роботодавцями та робітниками повинні поступитися партнерству та взаємовигідній співпраці, по типу акціонерних товариств з справедливим розподілом прибутку, прозорості, де кожен є пайщиком, з правом голосу та заінтересованим в розвитку загальної справи.
Відродження промисловості, сільського господарства, побутової сфери, туризму та інше з врахуванням величезного потенціалу України забезпечить роботою та достойним прибутком всіх громадян. Це зруйнує прірву між багатими та бідними (середній дохід 10% самої багатшої частини населення повинен перевищувати не більше ніж в 5 – 6 разів середній дохід 10% самої біднішою частини населення України). 
Соціальна політика в умовах ринкової економіки повинна використовувати світовий досвід, норми Європейської соціальної хартії. Рівень соціального захисту повинен бути піднятий до рівня соціального захисту у країнах Європейського союзу.
Тільки благополуччя кожної родини створить сучасну перспективну державу, у якої є майбутнє 

Боротьба з корупцією та злочинністю

 Всі наші ініціативи не можливо буде реалізувати якщо не подолати тотальну корупцію в нашій державі. Корупційні піраміди, побудовані знизу до самого верху, неможливість вирішити жодного важливого питання без хабара – найтяжча ракова пухлина держави, яка знищує і мораль, і віру в справедливість та законність. Якщо не подолати цю хворобу – нашу державність буде знищено.
 Щоб здолати це явище необхідно:
- проводити постійну масову роз’яснювальну роботу з громадськістю про недопущення та аморальність дачі хабарів, щоб кожен випадок вимагання хабара ставав загальновідомим. Посилити контроль громадських організацій за діяльністю чиновників всіх рівнів в частині хабарництва.
- Провести судову реформу, переатестацію судій, створити прозору систему роботи судів, які повинні працювати швидко, ефективно, справедливо, незалежно від посад та рівня багатства або бідності осіб, що звертаються за судовим захистом. Приймати рішення у визначені чинним законодавством України терміни. Корупція в судовій системі – найтяжче зло.
- Створити громадські юридичні приймальні та телефони довіри, де досвідчені юристи на громадських засадах, безкоштовно консультуватимуть громадян, у яких чиновники, працівники контролюючих органів та органів правопорядку вимагають хабар.
- Посилити контроль за дотриманням чиновниками Закону України «Про корупцію», в частині заборони поєднувати державну службу та комерційну діяльність.
- Відмінити депутатську недоторканність, бо вона створює безкарність і стимулює хабарництво. Значно скоротити роздуті штати чиновників всіх рівнів
 та різних контролюючих органів, які тільки створюють системне хабарництво «контролюючи» одне одного.
Відродження сільськогосподарського та промислового потенціалу, підтримка малого та середнього бізнесу

 Ми всі є свідками того, як руйнується українське село, робиться нерентабельною земля – головне наше багатство. Діє все та ж формула: зробити збитковим, збанкротувати та за безцінь скупити. Але ж земля це наше вічне багатство, це навіть не завод який можливо демонтувати або кудись перенести. Зростання цін у світі на екологічно чисті продукти харчування йде навіть стрімкіше за зростання цін на енергоносії. Україна здатна забезпечити високоякісними, екологічно чистими продуктами харчування всю Європу. Досить вже себе вести як жебрак, що сидить на золотій лавці. Треба відродити принципи козацького господарювання на землі, коли всі питання вирішувала громада. Сприяти прямим інвестиціям в господарства, створенню малих агропромислових комплексів, міні ковбасних та молочних цехів, власних елеваторів в господарствах тощо, та реалізації їх продукції.
 Обсяг ВВП в Україні за роки незалежності знизився більш ніж вдвічі. Домінують сировинні галузі промисловості, а високотехнологічні – майже не інвестуються, бо «ЇМ» (недругам України) потрібна Україна – як відсталий сировинний додаток, а не міцна розвинена держава. Необхідно відродити, модернізувати та підтримати нашу промисловість, не розкрадати, а спрямувати туди інвестиції, в тому числі бюджетне фінансування. Реформувати всю енергетичну систему України.
 Необхідно створити умови для розвитку малого та середнього бізнесу, що надасть робочі місця та масово збагатить населення України: зменшити податковий тиск, створити пільгові системи кредитування та надати їм всебічну державну підтримку.

Регіональна політика

  Регіональна політика – повинна стати пріоритетним напрямком внутрішньої 
політики України. Необхідно створити сприятливі умови для розвитку регіонів, спрямувати туди інвестиції, зміцнити систему місцевого самоврядування та її можливості, водночас посилити відповідальність місцевих керівників за все що діється в регіоні. Для цього – на законодавчому рівні поширити права та фінансові можливості регіонів. Посилити громадський контроль за комунальною власністю на містах, її використанням, приватизацією та інше – бо це створення робочих місць, та наповнення місцевих бюджетів. Тоді перестануть зникати з карти України малі міста та села. Розквіт України повинен починатися знизу – з регіонів.

Зовнішня політика

 Головною лінією зовнішньої політики України повинні бути рівноправні та дружні відносини з усіма країнами, як зі Сходом, так із Заходом. Ми любимо і поважаємо всіх, а особливо ті країни, які відкривають свої ринки для нашої продукції та роблять великі замовлення нашій промисловості та сільському господарству, а в цьому контексті нам особливо вигідна тісна співпраця з країнами СНД особливо з Росією, Казахстаном, Білоруссю, з якими ми маємо 
історичну, генетичну та культурну спільність, та міцні економічні відносини, що склалися ще з часів СРСР. Ми повинні поважати державний суверенітет країн, та виступати проти втручання в їх внутрішні справи. КНП за позаблоковий статус України. У вирішенні міжнародних ускладнень та конфліктів вважаємо, що головна роль повинна належати не військовим блокам окремих країн, а ООН.

Збройні сили України та її обороноздатність

 Після розвалу СРСР Україна мала третю, після США та Росії армію в світі за військовим потенціалом. Сьогодні все це розвалено, армія майже не існує. Нам пропонують концепцію колективної безпеки, за якою у нас практично не буде армії, а ми будемо утримувати якісь вузькопрофільні підрозділи для дій в міжнародному масштабі, і це буцім то для нас буде в багато разів дешевше.
 Чому ж тоді, так звані розвинені країни: США, Великобританія та інш., до речі автори цих колективних концепцій, утримують надміцні армії з усіма родами військ? Політика річ змінна, розпадаються і військові блоки, Україна може залишитись зовсім беззахисною. Легко буде спровокувати у нас безпорядки та ввести іноземні війська «миротворців» для «допомоги», фактично провести скриту колонізацію.
 Нам потрібна міцна сучасна армія. Необхідно в рази збільшити фінансування для реформування Збройних Сил України під жорстким контролем, відродити всю їх інфраструктуру. Зробити престижною та високо оплатною військову професію. 

Освіта, наука, культура

 Українська освіта та наука за роки незалежності зазнали тяжких втрат, багато вчених емігрували, а ті що залишилися, в переважній більшості не мають фінансування та сучасного обладнання для своєї діяльності. Рівень освіти в навчальних закладах значно впав, таких вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ), що відповідають сьогоденню дуже мало, та й в них ректори люблять декларувати, що їх дипломи визнаються за кордоном. Здається враження, що ми готуємо батраків для підняття закордонних економік. Держава повинна фінансувати провідні галузі науки, забезпечити науковців достойною зарплатнею, а студентів стипендією, створити гідні умови для молодих спеціалістів. Зменшити число ВНЗ, залишити тільки ті, що мають відповідну базу та відповідають всім сучасним вимогам для ВНЗ.
 Україна має свою унікальну культуру, що історично склалася та поєднує Східні та Західні традиції. В легендах, піснях та думах наших предків возвеличувались: Віра та патріотизм, любов, праця та самопожертва для своєї Батьківщини, вірність та дружба. Зараз нам нав’язана західна псевдокультура з
груповим та одностатевим сексом, легалізованими наркотиками та іншою бісовщиною. Для протидії цьому необхідно відновити власні культурно-історичні цінності, пропагувати їх через кіно, телебачення та печатну продукцію, посилити контроль громадських організацій за цим процесом. Українську мову розвивати як державну та підтримувати положення Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин. Створювати можливості для вивчення російської та інших мов в усіх навчальних закладах.


Охорона здоров’я та екологічна безпека

 Необхідно за рахунок бюджету забезпечити фінансування безкоштовних, але якісних медичних послуг в необхідному для населення обсязі. Сприяти розвитку страхової та приватної медицини, виробництву вітчизняних ліків.
 Активізувати та підвищити контроль за профілактичними заходами, по ранньому виявленню хвороб та їх профілактиці.
 Всебічна підтримка розвитку фізичної культури та спорту – як кращого чинника здоров’я та запобігання захворюванням.
 Дуже шкодять здоров’ю і екологічні негаразди: наслідки Чорнобиля, забруднення річок та водоймищ, безконтрольна вирубка лісів, насиченість повітря вихлопними газами та інше. Необхідно створити систему екологічної безпеки та реорганізувати існуючу систему екологічної експертизи і контролю, вирішити проблему очисних споруд в містах та селах, забезпечити людей якісною питною водою. Надати можливість громадським організаціям здійснювати контроль за екологічним становищем в країні.
 Підвищення рівня забезпеченості та здоровий спосіб життя, збагачене натуральними вітамінами харчування, санітарний контроль – зміцнить імунну систему українців, продовжить їх життя. Вакцинація як і відмова від неї – особиста справа кожної людини, що не повинна нав’язуватись та бути приводом для відмови прийому дитини в дитячий садок або школу.
 
Захист прав та свобод громадян України

Держава повинна жорстко контролювати найменші порушення прав та свобод наших громадян, бо зараз вони гарантовані, в багатьох випадках, тільки на папері. Необхідно надати відповідні контрольні повноваження громадським організаціям та активно їх залучати до цієї роботи в допомогу державі. 
Шахрайські схеми надання кредитів багатьма банками та кредитними спілками, правова беззахисність та довірливість наших громадян, залишили без засобів для існування та взагалі без житла тисячі сімей. 
В супереч Конституції, в Україні постійно ігноруються більшість прав інвалідів, ветеранів, дітей війни. Якісна безкоштовна медична допомога також відходить в сферу ностальгічних легенд.
Створення умов для розповсюдження в Україні різних закордонних сект приводить до духовного розколу населення, відходу від церкви, Віри, Бога.
КНП виступає за свободу віросповідань та проти знищення нашої духовності сатанинськими культами.

Молодіжна політика

 Держава, яка не опікується проблемами дітей та молоді – не має майбутнього. Необхідно активно залучати молодь до громадського та політичного життя, до роботи в органах влади. Держава повинна сприяти працевлаштуванню молоді, її пільговому житловому кредитуванню. Створювати умови, щоб молодь могла поєднувати працю з роботою. Необхідно сприяти діяльності громадських молодіжних організацій, виховувати в молоді патріотизм, почуття боргу перед Батьківщиною, високу моральність.
 Необхідно створити всі умови та систему реальних пільг для сімей з трьома та більше дітьми. Надавати велику фінансову допомогу на новонароджених дітей. Законодавчо захищати сім’ю і материнство. Необхідно щоб в Україні народжуваність перебільшувала смертність.


Боротьба з наркоманією, алкоголізмом, СНІДом, контроль за міграцією

 Наркоманія, алкоголізм, СНІД – досягли в Україні загрозливих масштабів, та постійно поширюються, вони деградують наше суспільство та знищують генофонд української нації.
 Для боротьби з цими явищами необхідно об’єднати зусилля Держави та громадських організацій. Ввести обов’язкове, систематичне тестування дітей на споживання наркотиків. Створити систему громадського контролю та посилити відповідальності за розповсюдженням наркотиків. Створити мережу безкоштовних центрів лікування та соціальної реабілітації наркозалежних. Заборонити паління в громадських місцях, рекламу алкоголю та тютюну, їх вживання неповнолітніми. Вести широкомасштабну просвітницьку роботу особливо з дітьми та молоддю.
 В питанні міграції – необхідно встановити жорсткий державний та громадський контроль за переміщенням іноземців та їх роботою в Україні. Першочергове право на всі форми працевлаштування – повинні мати громадяни України. Необхідно створити умови та робочі місця для повернення додому українців, що змушені заробляти кошти для існування за кордоном.

В єдності – наша сила, в порозумінні – наше майбутнє, у відродженні козацтва та об’єднанні всіх громадян навколо козацької національної ідеї – наша могутня незалежна Українська Держава. 
 
 
 
 
lang lang lang